YARDIMLAR

Vefat Yardımı Programı

Yardım Türü: Aile Yardımı
Başvuran: 18 yaş üstü aile bireyi
Kimler Faydalanır: 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında bulunan ve 15 Nisan 2022 tarihi ve sonrasında yakını/yakınları vefat eden Türk vatandaşlarına yönelik yardım programıdır. Vefat eden bir kişinin yalnızca bir yakını vefat yardımından faydalanabilir. Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2024 yılı için 5.667,37-TL) az olan haneler. Başvuru sahibinin sağlık güvencesi yoksa önce gelir testi yaptırıp 60/c1 (Yeşilkart) açtırılmalıdır.
Başvuru Evrakı: T.C. Kimlik Kartı
İlgili Birim: Başvuru ve Kontrol Birimi

Vefat Yardımı Programı

Türkiye Aile Destek Programı

Yardım Türü: Düzenli Merkezi Yardım
Başvuran: 18 yaş üstü aile bireyi
Kimler Faydalanır: Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2024 yılı için 5.667,37-TL) az olan haneler. Başvuru sahibinin sağlık güvencesi yoksa önce gelir testi yaptırıp 60/c1 (Yeşilkart) açtırılmalıdır.
Başvuru Evrakı: T.C. Kimlik Kartı
İlgili Birim: Düzenli Merkezi Yardımlar Birimi

Türkiye Aile Destek Programı

Nakdi Yardım

Yardım Türü: Aile Yardımı
Başvuran: 18 yaş üstü aile bireyi
Kimler Faydalanır: Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2024 yılı için 5.667,37-TL) az olan haneler. Başvuru sahibinin sağlık güvencesi yoksa önce gelir testi yaptırıp 60/c1 (Yeşilkart) açtırılmalıdır.
Başvuru Evrakı: T.C. Kimlik Kartı
İlgili Birim: Başvuru ve Kontrol Birimi

Nakdi Yardım

Yakacak (Kömür) Yardımı

Yardım Türü: Aile Yardımı
Kapsamı: 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi hanelere Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilen kömürün ulaştırılması şeklinde yakacak yardımı yapılmaktadır.
Başvuran: 18 yaş üstü aile bireyi
Kimler Faydalanır: 3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2024 yılı için 5.667,37-TL) az olan haneler
Başvuru Evrakı: T.C. Kimlik Kartı
Tutar: Hanelere dağıtılacak kömür miktarı bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenmektedir.
Ödeme Dönemi: Kış ayları öncesinde, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen sevkiyat programına göre teslimatlar gerçekleştirilmektedir.
İlgili Birim: Başvuru ve Kontrol Birimi

Yakacak (Kömür) Yardımı

Genel Sağlık Sigortası Gelir Testi

Yardım Türü: Sağlık Yardımı
Kapsamı: Sosyal güvencesi olmayan tüm vatandaşlar
Başvuran: Sosyal güvencesi olmayan 18 yaş ve üstü vatandaşlar
Kimler Faydalanır: Sağlık güvencesinden yoksun aile bireyleri
Başvuru Evrakı: T.C. Kimlik Kartı
Tutar: G0 Prim tutarı 600,08 TL
Ödeme Dönemi: Kişi adına primi SGK' ya her ay devlet tarafından ödenmektedir.
İlgili Birim: Düzenli Merkezi Yardımlar Birimi

Genel Sağlık Sigortası Gelir Testi

İlaç Katılım Payı Yardımı

Yardım Türü: Sağlık Yardımı
Kapsamı: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun, 60/c-1 ve 60/c-3 kapsamındaki genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hastane, ilaç, reçete, optik katılım payı muhteviyatında ödemiş oldukları tutarın iadesini kapsamaktadır.
Başvuran: 5510 sayılı Kanununun 60/c-1 ve 60/c-3 kapsamındaki genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler
Kimler Faydalanır: Katılım payı ödemesi yapanlar
Başvuru Evrakı: T.C. Kimlik Kartı
Tutar: Kapsamdaki kişilerin hastane, ilaç, reçete, optik muhteviyatında ödedikleri ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları tarafından söz konusu kişilere ödenen katılım payı toplam tutarı kadar
Ödeme Dönemi: İlgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat etmesi ile kişiye ödeme gerçekleştirilir.
İlgili Birim: Başvuru ve Kontrol Birimi

İlaç Katılım Payı Yardımı

Şartlı Sağlık ve Şartlı Eğitim (ŞNT)

Yardım Türü: Sağlık Yardımı/Eğitim Yardımı
Kapsamı: Sosyal güvencesi olmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi durumunda bulunan ailelere çocuklarını sağlık kontrolüne göndermeleri, anne adaylarının ise hamilelik süresince sağlık kontrolüne gitmeleri ve doğumlarını hastanede yapmaları şartıyla yapılan yardımlardır. Şartlı Eğitim Yardımı çocukların örgün eğitime devam etmeleri ve okulun açık olduğu aylarda bir ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmamaları şartıyla yapılan yardımlardır.
Başvuran: Anne veya Baba
Kimler Faydalanır: 0-6 yaş arası çocuklar/İlk ve orta öğretim çağında çocuğu bulunan aileler
Başvuru Evrakı: T.C. Kimlik Kartı
Tutar: İlköğretim erkek öğrenci aylık 90 TL, kız öğrenci aylık 100 TL Ortaöğretim erkek öğrenci aylık 130 TL, kız öğrenci aylık 150 TL
Ödeme Dönemi: Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır. Yılın tek ayları olan Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Kasım aylarında yapılır. Ödemeler takvime bağlı ve periyodik olarak ilgili ödeme ayının 24'ü ile 28'i arasında yapılmaktadır.
İlgili Birim: Düzenli Merkezi Yardımlar Birimi

Şartlı Sağlık ve Şartlı Eğitim (ŞNT)

Engelli Aylığı/ Engelli Yakını Aylığı

Yardım Türü: Düzenli Merkezi Yardım
Kapsamı: Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2024 yılı için 5.667,37-TL) az olan vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır.
Başvuran: 18 yaş üstü engelli kişiler ile bu kişilerin vasi veya vekili
Kimler Faydalanır: %40 ve üstü engelli raporu olan vatandaşlar
Başvuru Evrakı: T.C. Kimlik Kartı, Sağlık Kurulu Raporu
Tutar: %40-%69 arası engelli aylığı ve %40 üzeri engelli yakını aylığı 2.797,80 TL, %70 ve üzeri engelli aylığı 4.196,70 TL
Ödeme Dönemi: Her ayın 5'i ile 10'u arasında ödeme yapılır.
İlgili Birim: Düzenli Merkezi Yardımlar Birimi

Engelli Aylığı/ Engelli Yakını Aylığı

Yaşlılık Yardımı (65 Yaş)

Yardım Türü: Düzenli Merkezi Yardım
Kapsamı: Sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2024 yılı için 5.667,37-TL) az olan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır.
Başvuran: 65 yaş üstü kişiler
Kimler Faydalanır: 65 yaş üstü vatandaşlar. (Kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan vatandaşlar bu yardımdan faydalanamaz.)
Başvuru Evrakı: T.C. Kimlik Kartı
Tutar: 3.504,84 TL
Ödeme Dönemi: Her ayın 5'i ile 10'u arasında ödeme yapılır.
İlgili Birim: Düzenli Merkezi Yardımlar Birimi

Yaşlılık Yardımı (65 Yaş)

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programı

Yardım Türü: Düzenli Merkezi Yardım
Başvuran: Son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlar
Kapsamı: Hanede sosyal güvencesi olan birey bulunmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ve son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yöneliktir.
Kimler Faydalanır: Son resmi nikahlı eşini kaybetmiş 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan kadınlar. Sağlık güvencesi yoksa önce gelir testi yaptırılıp yeşilkart açtırılmalıdır.
Başvuru Evrakı: T.C. Kimlik Kartı
Tutar: 1.000 TL (Aylık)
Ödeme Dönemi: Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır. Yılın çift ayları olan; Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık aylarında 24'ü ile 28'i arasında yapılmaktadır.
İlgili Birim: Başvuru ve Kontrol Birimi

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programı

Muhtaç Asker Ailesi Yardımı

Yardım Türü: Aile Yardımı
Kapsamı: Vatani görevini yerine getirmekte olan askerlerimizin, sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelerinin askerlik görevi süresince desteklenmesi amacıyla yürütülür.
Başvuran: Evli ise eşi, bekar ise anne veya babası
Kimler Faydalanır: Asker evli ise eşi, bekar ise anne veya babası
Başvuru Evrakı: T.C. Kimlik Kartı
Tutar: 800 TL (Aylık)
Ödeme Dönemi: Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır. Yılın çift ayları olan; Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık aylarında 24'ü ile 28'i arasında yapılmaktadır.
İlgili Birim: Düzenli Merkezi Yardımlar Birimi

Muhtaç Asker Ailesi Yardımı

Tüberküloz ve SSPE Hastaları Yardım Programı

Yardım Türü: Düzenli Merkezi Yardım
Kapsamı: Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan hastalar için geliştirilmiş düzenli nakdi yardım programıdır.
Başvuran: Tüberküloz veya SSPE hastası olan kişi veya hastaya bakmakla yükümlü kişi
Kimler Faydalanır: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan Halk Sağlığı Yönetim Sisteminden hastalık bilgileri alınan kişiler
Başvuru Evrakı: T.C. Kimlik Kartı
Tutar: 7.608,71 TL
Ödeme Dönemi: Ödemeler aylık yapılmaktadır. Her ayın 24'ü ile 28'i arasında ödeme yapılır.
İlgili Birim: Düzenli Merkezi Yardımlar Birimi

Tüberküloz ve SSPE Hastaları Yardım Programı

Muhtaç Ailelere Çoklu Doğum Yardımı

Yardım Türü: Sağlık Yardımları
Kapsamı: Çoklu doğum ile dünyaya gelen (ikiz, üçüz, dördüz vb.) 0-2 yaş aralığında çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerin beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarının desteklenmesine yönelik 24 aya kadar nakdi destek sağlanır.
Başvuran: Anne veya anne adına baba ya da kanuni temsilci
Kimler Faydalanır: Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2024 yılı için 5.667,37-TL) az olan haneler
Başvuru Evrakı: T.C. Kimlik Kartı
Tutar: 400 TL (Çocuk Başı Aylık)
Ödeme Dönemi: Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır. Yılın tek ayları olan Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Kasım aylarında yapılır. Ödemeler takvime bağlı ve periyodik olarak ilgili ödeme ayının 24'ü ile 28'i arasında yapılmaktadır.
İlgili Birim: Düzenli Merkezi Yardımlar Birimi

Muhtaç Ailelere Çoklu Doğum Yardımı

Ağır Kronik Hastalara Elektrik Yardımı

Yardım Türü: Aile Yardımı
Kapsamı: 2828 sayılı Kanun kapsamında Evde Bakım Yardımı almayan, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan 3294 sayılı Kanun kapsamındaki hastaların yaşadığı hanelere Elektrik Tüketim Desteği, Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği verilmesi şeklinde yardımlar yapılmaktadır.
Başvuran: Hastanın kendisi
Kimler Faydalanır: Evde Bakım Yardımı almayan, 3294 sayılı Kanun kapsamındaki kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olarak hayatını sürdürmek durumunda kalan kişiler
Başvuru Evrakı: T.C. Kimlik Kartı, 3 hekim imzalı cihaz raporu ve eğer varsa sağlık kurulu heyet raporu
Tutar: Elektrik Tüketim Desteği kapsamında hanedeki cihaza bağlı her bir hasta için her ay en fazla 150 kilovatsaat karşılığı tutarınca tahsilat yapılır.
Ödeme Dönemi: Elektrik Tüketim Desteği ödemeleri aylık, Birikmiş Elektrik Borcu Desteği ve Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği tek seferlik yapılmaktadır.
İlgili Birim: Düzenli Merkezi Yardımlar Birimi

Ağır Kronik Hastalara Elektrik Yardımı

ÖYAÇ-Öksüz, Yetim ve Asker Çocuğu Yardımı

Yardım Türü: Düzenli Merkezi Yardım
Kapsamı: 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş çocuklar için yapılan nakdi yardımdır.
Başvuran: Anne vefat etmiş ise baba, baba vefat etmiş ise anne, her ikisi de vefat etmiş ise çocuğa bakan kişi
Kimler Faydalanır: 2022 sayılı Kanun kapsamından 18 yaşından küçük engelli çocuğu için aylık alan bir hak sahibi varsa, ÖYAÇ kapsamında sadece 2022 sayılı Kanun kapsamından yararlanan 18 yaşından küçük engelli çocuğu için yardım alamaz, diğer çocuklar için ÖYAÇ programına başvuru yapılabilmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ve Evde Bakım (SHÇEK) Yardımından faydalanan, kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan çocuklar ve Asker Çocuğu Yardımı alan kişi ÖYAÇ yardımından faydalanamaz.
Tutar: 600 TL (Aylık)
Başvuru Evrakı: T.C. Kimlik Kartı
Ödeme Dönemi: Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır. Yılın çift ayları olan; Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık aylarında 24'ü ile 28'i arasında yapılmaktadır.
İlgili Birim: Düzenli Merkezi Yardımlar Birimi

ÖYAÇ-Öksüz, Yetim ve Asker Çocuğu Yardımı