HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

Seyhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında kurulmuştur, ilgili mevzuat ve vakıf senedine göre faaliyetlerimiz devam etmektedir.

MİSYONUMUZ

İlçemizde yaşayan fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmeyi amaç olarak benimsemiş olup, bu kapsamda çalışmalarını sürdürmektedir.

VİZYONUMUZ

Vakfımız evrensel standartları gözeterek, değişen toplumsal yapı içinde dezavantajlı nüfus gruplarına yönelik bir yardımda bulunurken, kişiyi rencide etmeden, toplumsal hassasiyet ve duyarlılığı ön planda tutarak, sosyal devlet ilkesi ile yardım amacını yerini getirme gayreti içerisindedir.

15/08/2021 00:00
14.506