PROJELER

AİLE DESTEK EĞİTİM MERKEZİ (ADEM)

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamındaki kadınlarımıza yönelik faaliyet gösteren ADEM'ler; devlet ve millet kaynaşmasını sağlamak amacıyla kadınlarımızın psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel yönden gelişimleri ile toplumsal entegrasyonlarını geliştirmeye çalışan merkezlerdir.
Adana Seyhan ilçesinde Seyhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde eğitsel, ekonomik ve sosyal açıdan dezavantajlı, toplumun mimarı bağlamında en değerli unsuru olarak gördüğümüz 18-64 yaş aralığında gizil durumda kalmış kadınlarımızın potansiyelini harekete geçirerek onların eğitsel, ekonomik ve sosyal kalkınmalarını sağlamak için destekleyici ve güçlendirici olanaklar sunulması sağlanarak, kadın ve çocuklara hizmet verecek olan Aile Destek ve Eğitim Merkezi (ADEM) Projesi ile hedef kitledeki kadın ve genç kızların kazandığı mesleki yeterlilik sayesinde özgüven sahibi olan, toplumla barışık kadın ve genç kızların sağlıklı aile standardına ulaşması hedeflenmektedir.

AİLE DESTEK EĞİTİM MERKEZİ (ADEM)

KIZILAY HİZMET MERKEZİ

Kızılay Seyhan Hizmet Merkezi, Avrupa Birliği tarafından fonlanmakta olan ve Uluslararası Kızılhaç, Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Türk Kızılayı (Kızılay) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen Sosyal Uyum Yardım Programı’na ilişkin iş ve işlemleri, sağlanan ortaklık doğrultusunda Seyhan Sosyal Yardımlaşma Vakfımız kontrolünde gerçekleştirilmektedir.
Program uluslararası koruma, geçici koruma, insani ikamet izni altında Türkiye'de yaşayan yabancıları (04/04/2014 tarihli 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre) desteklemeyi hedeflemektedir.

KIZILAY HİZMET MERKEZİ

SOSYAL MARKET VE GIDA BANKASI

Sosyal Market Projesi toplumun dezavantajlı ve maddi imkanı olmayan ailelere yönelik olarak giyim veya gıda yardımı üzerine yürütülen bir market projesidir. İhtiyaç sahibi aileler vakfımızca tespit edilerek ya da vatandaşın başvurusu üzerine uygun görülen haneler Sosyal markete getirilerek aile bireylerine alışveriş imkanı sunulur.

SOSYAL MARKET VE GIDA BANKASI

VEFA PROJESİ

Seyhan ilçesinde ikamet eden 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile tek başına yaşayan engelli vatandaşlarımızdan sosyoekonomik durumu zayıf, hasta ve bakıma muhtaç olan projede belirtilen kişi sayısı kadar vatandaşımızın ev temizliği, sağlık kontrolleri, kişisel temizlik ve bakım gideri gibi ihtiyaçlarını karşılamak adına verilebilecek hizmetlerden faydalanabilmeleri sağlanmakta ve bu sayede yaşam kalitelerinin artırılması amaçlanmaktadır.

VEFA PROJESİ