2020 YILI FAALİYET RAPORU

YARDIM TÜRÜ YARDIMLARDAN FAYDALANAN KİŞİ SAYISI
Şartlı Eğitim Yardımı 43.781
Şartlı Sağlık Yardımı 14.493
Nakdi Yardım 46.045
Şartlı Gebelik Yardımı 706
Yakacak (Kömür) Yardımı (Hane Sayısı) 22.000
Muhtaç Asker Ailesi Yardımı 685
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım 1.182
Engelli Yakını Aylığı 1.119
Engelli Aylığı 7.964
Yaşlı Aylığı 6.589
Elektrik tüketim Desteği Programı 24.983
Katılım Payı Yardımı 12.292
Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı 50
Öksüz Yetim Yardımı 607
Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı 10.564
Kronik Hastalık Yardımı 42
Barınma Yardımı 22
Yangın Yardımı 40
Pandemi Sosyal Destek Programı Yardımı 10.774
Bizbize Yeteriz Türkiyem Yardım Programı 13.292
Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi (EİKP) Yardım Programı 45.440
Genel Toplam 262.670

15/08/2021 11:17
2